Kitų juridinių vienetų buhalterinė apskaita

Sparčiai įsibėgėjantis skaitmenizacijos amžius gana stipriai keičia šiuolaikinių žmonių požiūrį į darbą. Labai daug jaunų žmonių šiandien patys kuriasi sau darbo vietas, hobiai transformuojasi į smulkius šeimos verslus, vis intensyviau kuriasi ir plečiasi įvairūs startuoliai.

Todėl stebėdami sparčiai augantį buhalterinės apskaitos poreikį ne tik UAB ir MB, paslaugas teikiame ir VšĮ, IĮ, Žemės ūkio bendrovėms ir subjektams bei Individualią veiklą pagal pažymą vykdantiems privatiems asmenims.

VšĮ apskaita

Viešoji įstaiga (trump. VšĮ) – tai yra pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus, atliekant visuomenei naudingą veiklą ir gautas lėšas paskiriant visuomenės interesams.

Ne pelno siekiančių organizacijų buhalterinė apskaita nuo kitų juridinių asmenų apskaitos skiriasi keletu esminių punktų:

  • Nereikalingas balansas;
  • Adaptuota pelno-nuostolio ataskaita, kurios teikimas VMI yra neprivalomas;
  • Savanorišką darbą vykdančių asmenų darbo apskaita nėra privaloma;
  • Priklausomai nuo įmonės statuso (paramos gavėjams), reikalinga teikti metines ataskaitas VMI.

VšĮ buhalterinė apskaita yra tvarkoma laikantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymo bei vadovaujantis 2004-11-22 priimto LR Finansų ministro įsakymo naujausiu 2018-12-18 pakeitimu „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Individualios įmonės apskaita

Individuali įmonė (trump. IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kas reiškia, kad įmonės savininkas už neįvykdytas prievoles ir įsipareigojimus visiškai atsako savo asmeniniu turtu.

Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė yra artima UAB apskaitai, o finansinių metų gale įmonė privalo sudaryti ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo metų pabaigos patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį, kurio tvarką numato šalies įstatymas.

Norime atkreipti dėmesį, kadangi šiuo atveju įmonės savininkas atsako savo asmeniniu turtu, ypatingai svarbu, kad įmonės buhalterinė apskaita būtų tvarkoma skaidriai ir teisingai, siekiant išvengti bent menkiausio asmeninių lėšų netekimo. Todėl patariame Individualios įmonės apskaitą patikėti profesionalams.

Žemės ūkio bendrovių / subjektų apskaita

Žemės ūkio bendrovė – tai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio pajamos iš žemės ūkio produkcijos bei suteiktų paslaugų sudaro daugiau kaip pusę visų pajamų per ūkinius metus. Visi bendrovės dalyviai savo asmeniniu turtu neatsako už nevykdomus ar neįvykdytus bendrovės įsipareigojimus.

Buhalterinė apskaita ūkininkams privaloma tuo atveju, jeigu jie siekia gauti arba gauna finansinę paramą iš valstybės bei kitų paramos šaltinių. Tam, kad žemės ūkio valdytojai galėtų vykdyti plėtrą, atnaujinti savo ūkio techniką bei efektyvinti žemės ūkio procesus, valstybės parama pasinaudoti siekia vis daugiau senųjų ir jaunųjų ūkio subjektų.

Turėdami didžiulę patirtį šioje srityje, teikiame profesionalias buhalterines apskaitos paslaugas ūkininkams, kuri gali būti tvarkoma dvejopai:

  • Supaprastinta;
  • Naudojant dvejybinę sistemą.

Supaprastinta apskaita labiau tinkama nedideles apyvartas generuojančiam ūkiui, kuomet siekiama suvaldyti piniginius srautus kasoje ir banko sąskaitoje, kontroliuoti atsiskaitymus.

Dvejybinė sistema reikalinga tuo atveju, kai ūkio bendrovė siekia gauti finansinę paramą, kurie pagal galiojančius teisės aktus reikalauja išsamios ūkio bendrovės buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės.

Individualios veiklos apskaita 2019

Individualios veiklos buhalterija yra žymiai paprastesnė, nei kitų juridinių asmenų ir apima sąskaitų – faktūrų apskaitą bei pajamų – išlaidų apskaitą. Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą galima pasirinkti sau palankesnį išlaidų modelį: pagal faktą arba 30% nuo pajamų. Mokesčiai Sodrai ir VMI mokami pateikus metinę pajamų deklaraciją arba pagal pageidavimą – kas mėnesį, skirtumą išlyginant per metinę deklaraciją. PSD mokestis mokamas kas mėnesį. Kiekvienam yra prieinama individualios veiklos apskaitos programa, kurios pagalba apskaita tampa aiškesnė. Todėl mes galime tvarkyti jūsų veiklos buhalteriją arba konsultuoti susijusiais klausimais.