MB, UAB apskaitos, mokesčių ir finansinės konsultacijos

Per ilgametę profesinę patirtį mūsų finansų ir verslo konsultantai yra sukaupę daug žinių skirtingose srityse, todėl mūsų teikiamos konsultacijos verslui yra profesionalios ir išsamios. Pirminės apskaitos ir mokesčių konsultacijos bei finansinės konsultacijos gali būti teikiamos telefonu, išsamios – susitikimuose gyvai su įmonių vadovais ar kitais finansų skyriaus atstovais.

Finansinės konsultacijos

Teikiamos finansinės konsultacijos šiais klausimais:

 • Naujų finansavimo šaltinių paieška verslo plėtrai;
 • Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška;
 • Paskolų portfelio optimizavimas;
 • Konsultacijos refinansavimo klausimais;
 • Finansinių srautų analizė;
 • Apyvartinio kapitalo valdymas;
 • Finansinės ataskaitos;
 • Teikiame finansų tarpininkavimo su bankais, valstybinėmis institucijomis paslaugas verslui;
 • Kitos verslo konsultacijos finansų klausimais.

Mokestinės konsultacijos

Teikiamos mokesčių konsultacijos ir paslaugos šiais klausimais:

 • Darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų, tokių kaip atostoginiai, atleidimai, dienpinigiai ir kt., skaičiavimas;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Mokesčių deklaravimas VMI:

  • Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas;
  • Pelno mokesčio deklaravimas;
  • Nekilnojamo turto ir kitų mokesčių deklaravimas.
 • PVM permokos grąžinimas, jei verslui trūksta apyvartinių lėšų:

  • Mokesčių permokos grąžinimas dirbusiems užsienyje;
  • Kitos konsultacijos mokesčių klausimais.

Finansų direktoriaus (CFO) paslaugos

CFO (angl. Chief Financial Officer) – tai lietuviškai būtų finansų skyriaus direktorius. Ši pozicija dažnu atveju yra steigiama didelėse įmonėse, kurios apskaita ir finansai apima didelius finansinius srautus, jų finansinė apskaita įmonėje veikia nemažas buhalterijos padalinys, tačiau finansų vadovo paslaugos, taip pat reikalingos ir mažoms įmonėms, kurioms reikalinga koordinuoti finansų apskaitą, bendradarbiauti ieškant papildomų finansinių šaltinių, dalyvauti pinigų srautų planavime, apyvartinio kapitalo valdyme ir konsultuoti kaip efektyviai juos naudoti kasdieninėje veikloje.

Mūsų CFO paslaugos gali būti teikiamos ir įmonėms, kurios savo struktūroje turi nuolatinę finansų direktoriaus funkciją užimantį asmenį, tačiau toks poreikis laikinas, vykdant atranką į naują poziciją, nuolatiniam darbuotojui išėjus vaiko priežiūros atostogų ar tiesiog iškilus poreikiui greitai suvaldyti tam tikrą susidariusią situaciją įmonės finansiniuose procesuose.