Darbo užmokesčio apskaita įmonėje.

Įmonės, kuriose dirba daug darbuotojų, ypatingai, jeigu tai gamybos įmonės, pervežimo paslaugas teikiančios įmonės, darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas yra nemažas galvos skausmas finansininkui. Tokiose įmonėse neretai keičiasi darbuotojai, darbo užmokestis mokamas ne vieną, o du kartus per mėnesį, darbo laiko apskaita yra sudėtinga ir reikalaujanti daug laiko resursų, nes darbas pamainomis, darbas naktimis bei švenčių dienomis, komandiruotės ir pan. Todėl vien tik darbo užmokesčiui skaičiuoti reikalinga įdarbinti papildomą darbuotoją.

Mes suprantame, kaip tai yra nelengva ir tuo pačiu kaip yra svarbu darbo užmokestį skaičiuoti teisingai. Siekdami sutaupyti jūsų finansus ir laiką, teikiame darbo užmokesčio apskaitos bei personalo apskaitos paslaugas.

Darbo užmokesčio apskaita – tai įvairūs su darbo santykiais susiję darbo užmokesčio priskaitymai ir atskaitymai. Darbo užmokesčiui pateikti būtinas dokumentas, gali būti naudojamas reglamentuotas darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis excel failu ar naudojamas specialus buhalterinės programos modulis, kuriame registruojami visi darbuotojo duomenys, visi priskaitymai ir atskaitymai, darbo dienų skaičius ir dirbtų dienų skaičius. Tiek su priskaitymais, tiek su atskaitymais reikia atlikti nemažai skaičiavimų, nes vien tik mokesčių valstybei yra išties nemažai.

Darbo užmokestis – tai finansinis atlygis darbuotojui už jo atliktą darbą ir pagal galiojančius įstatymus numatomas dviejų formų:

 • Vienetinė – kai darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo atlikto darbo kiekio (pagamintos produkcijos ar kitaip išreikštų matavimo kiekių), jei darbo apimtis galima išreikšti tiksliai kiekybiniais matais;
 • Laikinė – kai darbo užmokestis skaičiuojamas už išdirbtą laiką, t.y. tarifinis valandinis arba mėnesinis.

Mes atsakingai teikiame su darbo užmokesčio apskaita susijusias paslaugas, vadovaudamiesi LR darbo kodekse reglamentuotu skyriumi „Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos“ ir atliekame šiuos skaičiavimus:

 • Darbo užmokestis:

  • Kasmetinės atostogos, nepanaudotų atostogų, kompensacijos išeitinės kompensacijos;
  • Dienpinigiai;
  • Alimentai, ligos išmokos.
 • Su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai valstybės institucijoms:

  • Gyventojų pajamų mokestis;
  • Socialinio draudimo mokestis;
  • Pensijos kaupimui;
  • Garantinio fondo mokestis.
 • Finansinių ataskaitų, deklaracijų formavimas ir teikimas:

  • Finansinės apyskaitos VMI, Sodrai ir Lietuvos statistikai;
  • Mėnesinės ataskaitos Sodrai;
  • Mėnesinės ir metinės GPM deklaracijos.
 • Atsiskaitymo lapelių formavimas darbuotojams;
 • Mokėjimo žiniaraščių formavimas.

Personalo apskaita

Taip pat teikiame ne mažiau svarbią ir labai daug laiko įmonėms pareikalaujančią personalo apskaitos paslaugą, apimančią šias funkcijas:

 • Personalo apskaita: darbuotojo asmens kortelės, asmens dokumento kopijos, vaikų gimimą liudijančios dokumentų kopijos, išsilavinimą patvirtinančios dokumentų kopijos ir kt. registravimas / apskaitymas;
 • Darbuotojo priėmimo į darbą, atostogų suteikimo, komandiruočių paskyrimo, atleidimo iš darbo įsakymų rengimas ir registravimas;
 • Sukauptų ir nepanaudotų atostogų skaičiavimas;
 • Darbo grafikų pildymas;
 • Įvairūs aprašai: įmonės struktūros, darbuotojo pareigybinių instrukcijų ir kt. rengimas;
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas;
 • SD pranešimų teikimas;
 • Kitų su personalo apskaita susijusių dokumentų rengimas bei pildymas.

Darbdavio mokamo atlyginimo skaičiuoklė

Darbuotojo atlyginimas:
Darbuotojo mokesčiai:
Darbdavio mokesčiai:

Parašykite mums laišką